(kontumtv.vn) – Sáng 7/2, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã chủ trì Hội nghị trực tuyến đánh giá lại quá trình thực hiện Nghị định số 09, Quyết định số 28, Quyết định số 274 và hướng dẫn triển khai Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga, đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Thực hiện Quyết định số 28 của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, đến nay, 100% đơn vị bộ, ngành, địa phương và Văn phòng Trung ương Đảng đã kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử ở 2 cấp chính quyền với Trục liên thông văn bản quốc gia. Tính đến ngày 04/02/2020 đã có gần 1,25 triệu văn bản trên Trục liên thông văn bản quốc gia. Đặc biệt, Kon Tum là 1 trong 10 địa phương được Văn phòng Chính phủ đề xuất tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Về triển khai Cổng Dịch vụ công quốc gia, 9/22 bộ, cơ quan và 63 tỉnh, thành phố hoàn thành việc kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Về chuẩn hóa chế độ báo cáo, xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, các thông tư, quyết định quy định chế độ báo cáo của bộ, ngành, địa phương về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu về thẩm quyền, hình thức văn bản theo quy định tại Nghị định số 09.

Tại tỉnh Kon Tum, từ ngày 1/9/2019 đến 31/12/2019, có 259 dịch vụ công trực tuyến được cung cấp tại địa chỉ https://dichvucong.kontum.gov.vn. Đầu năm 2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã giải quyết gần 3.800 hồ sơ thủ tục hành chính của 18 sở, ban, ngành. Trong đó, có hơn 130 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến. Đến nay có 10 huyện, thành phố và 4 sở sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT ioffice 3 cấp. 100% các đơn vị khối chính quyền trên toàn tỉnh đã sử dụng thành thạo hệ thống, hoàn thành việc kết nối liên thông gửi, nhận văn bản điện tử qua Trục liên thông văn bản quốc gia, đáp ứng đầy đủ các trạng thái gửi nhận văn bản.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng kỳ vọng trong năm 2020, 100% đơn vị, địa phương sẽ thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử 4 cấp theo Nghị quyết Chính phủ đã đề ra. Hiện nay, việc triển khai Cổng dịch vụ công, Trung tâm hành chính công đã tạo bước ngoặt rất tốt trong xây dựng Chính phủ điện tử. Trung tâm báo cáo quốc gia sẽ khai trương vào ngày 12/3, vì vậy, rất mong các bộ, ngành, địa phương ủng hộ chủ trương của Chính phủ tạo ra sự thống nhất chung nhằm thay đổi cách tư duy, quản trị nhà nước của cán bộ, công chức, viên chức.

Nguyễn Thu – Thanh Thái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *