(kontumtv.vn) – Ngày 16/7, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của ngành nội vụ.

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum
Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

Với phương châm hành động  “hoàn thiện thể chế, tinh gọn bộ máy, siết chặt kỷ cương, tăng cường truyền thông, đẩy mạnh công nghệ”, trong 6 tháng đầu năm 2019, ngành Nội vụ đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế được ưu tiên thực hiện, đảm bảo chất lượng. Việc đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền cho các bộ, ngành và địa phương thực hiện nhiệm vụ đảm bảo phù hợp với quy định. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm được thực hiện thường xuyên, kịp thời. Công tác thông tin, báo cáo phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của các cấp thẩm quyền được chấn chỉnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả.

Công tác cải cách hành chính được triển khai mạnh mẽ, quyết liệt, tạo sự chuyển biến rõ rệt. Bộ phận một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được duy trì, nâng cao chất lượng. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

Tuy nhiên, công tác xây dựng thể chế, chính sách còn chậm so với yêu cầu; việc tinh gọn bộ máy ở một số địa phương, đơn vị đạt hiệu quả chưa cao; vẫn còn tình trạng đề bạt, bổ nhiệm, quản lý, sử dụng, luân chuyển cán bộ chưa đúng quy định, gây bức xúc trong dư luận…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đề ra giải pháp nhằm khắc phục hạn chế, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2019.

Tấn Thành – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *