(kontumtv.vn) – Sáng 30/7, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014. Thứ Trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị có đại biểu Văn phòng Chủ tịch nước, Ủy Ban các vấn xã hội thuộc Quốc hội; đại biểu các bộ ngành, đoàn thể và các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Dự Hội nghị tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Kon Tum có lãnh đạo Sở Tư pháp cùng đại biểu các sở ngành, đoàn thể liên quan.

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum
Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

 Giai đoạn 2014- 2019, được sự quan tâm của Quốc Hội, Chính phủ và các bộ ngành Trung ương, các tổ chức chính trị – xã hội có liên quan, công tác triển khai thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình đã được tiến hành nghiêm túc, đúng quy định, toàn diện và thu được những kết quả tích cực. Công tác phổ biến, tuyên truyền về nội dung và ý nghĩa của Luật Hôn nhân và Gia đình được chú trọng. Về cơ bản, những chính sách lớn của luật này về các quyền nhân thân, tài sản trong quan hệ hôn nhân và gia đình đã được thể chế hóa tương đối đầy đủ bằng những văn bản quy định, hướng dẫn chi tiết hoặc trong các văn bản pháp luật khác có liên quan, tạo sự thống nhất và đồng bộ hơn của hệ thống pháp luật về hôn nhân gia đình; giúp các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong việc công nhận, thực hiện, bảo vệ quyền về hôn nhân và gia đình của người dân đạt hiệu quả hơn. Luật Hôn nhân và Gia đình cũng dần đi vào cuộc sống, tác động tích cực tới đời sống hôn nhân, gia đình của người dân; ổn định nền tảng quan hệ xã hội, các quan hệ khác có liên quan; củng cố, hoàn thiện hơn chế độ hôn nhân và gia đình Việt Nam; góp phần đáng kể vào việc bảo vệ, bảo đảm tốt hơn quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo tinh thần Hiến pháp năm 2013.

Tại Hội nghị, một số hạn chế làm ảnh hưởng đến tính hiệu quả thực thi Luật Hôn nhân và Gia đình trong cuộc sống cũng được các đại biểu đặt ra để thảo luận nhằm khắc phục. Đó là công tác tuyên truyền tuy được chú trọng nhưng ở một số khu vực hiệu quả chưa cao; trong một số nội dung vẫn chưa phân tách rõ thẩm quyền của cơ quan quản lý hành chính nhà nước với Tòa án; chưa có cơ chế thẩm quyền trong trường hợp phụ nữ, trẻ em, người yếu thế bị xâm phạm quyền hôn nhân và gia đình nhưng không thể tự mình yêu cầu và không có cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan yêu cầu.

Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định về chế độ hôn nhân và gia đình, chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử giữa các thành viên gia đình; trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, Nhà nước và xã hội trong việc xây dựng, củng cố chế độ hôn nhân và gia đình. Luật có 9 chương, 133 điều và có hiệu lực ngày 1/1/2015.

Văn Hiển – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *