(kontumtv.vn) – Sáng ngày 16/7, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2021. Dự tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Huỳnh Quốc  Huy.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo các cấp đã tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị bảo đảm nghiêm túc, thực chất, từ đó chỉ ra những kết quả, cách làm mới, sáng tạo, thiết thực để nhân rộng. Đồng thời chủ động nắm tình hình, tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19; bám sát thực tiễn, định hướng kịp thời thông tin, tuyên truyền toàn diện các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại của đất nước, nhất là tuyên truyền phục vụ Đại hội XIII của Đảng, công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch.

Tại tỉnh Kon Tum, từ đầu năm đến nay công tác tuyên giáo được triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả, góp phần ổn định tư tưởng trong các tầng lớp nhân dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương.

Trong 6 tháng cuối năm, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung  ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Ban Tuyên giáo các cấp tiếp tục tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện Kết luận số 01 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; chủ động dự báo tình hình sắp tới để xây dựng kế hoạch cho công tác tuyên giáo; quyết liệt đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái; phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện công tác phòng, chống đại dịch Covid-19, cao điểm là tuyên truyền tiêm phòng vắc xin covid -19. Đồng thời đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ tuyên giáo; khẩn trương thực hiện Quyết định số 238 của Ban Bí thư về ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm và định hướng các hoạt động văn hóa – văn nghệ, nhất là trong vùng ĐBDTTS./.

Cát Tiên – Văn Hiển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *