(kontumtv.vn) – Sáng 16/5, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng chủ trì Hội nghị.

Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang;  lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các bộ, ngành Trung ương và 719 tập thể, cá nhân tiêu biểu về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong 5 năm qua.

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Y Mửi; các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành và các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum
Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã thực sự đi vào nề nếp, mang tính thực tiễn cao, hạn chế các biểu hiện hình thức mang tính phong trào; nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân đã có nhiều chuyển biến tích cực; cả nước đã xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ, đảng viên gương mẫu, tận tụy, đổi mới lề lối làm việc, tác phong, sâu sát thực tế, nêu cao ý thức phục vụ nhân dân, được nhân dân ghi nhận, góp phần vào củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước. Ngoài ra, việc thực hiện Chỉ thị 03 đã góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cơ quan, đơn vị; nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc tồn đọng, yếu kém kéo dài ở cơ sở đã được giải quyết.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, về nhận thức vẫn còn không ít cán bộ, đảng viên, có cả cán bộ chủ chốt chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu của Chỉ thị đối với công tác xây dựng Đảng, do vậy nên ở nhiều nơi việc thực hiện Chỉ thị chưa trở thành việc làm thường xuyên, không ít nơi vẫn coi đây như một phong trào, một cuộc vận động, học nhiều nhưng kết quả làm theo Bác còn nhiều hạn chế.

Nhằm triển khai có hiệu quả Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị trong thời gian đến, Hội nghị đã thảo luận và nêu ra một số bài học kinh nghiệm đó là: Ý thức trách nhiệm, tinh thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu có tác dụng quyết định hiệu quả thực hiện Chỉ thị;
việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, gắn với công tác xây dựng Đảng, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần chú trọng cổ vũ, động viên gương người tốt, việc tốt, kiên quyết đấu tranh, xử lý thật nghiêm các hiện tượng vi phạm điều lệ Đảng, pháp luật Nhà nước.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011- 2015.

Tấn Thành – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *