(kontumtv.vn) – Sáng ngày 19/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc và đại diện lãnh đạo một số Sở, ban, ngành đã tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh chủ trì hội nghị.

Cả nước hiện có hơn 3.400 xã thuộc vùng DTTS và miền núi trên địa bàn 51 tỉnh, thành phố trực thuộc TW. Do đó, công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm thường xuyên, nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người DTTS; hỗ trợ kịp thời người DTTS vượt qua khó khăn, đặc biệt là trong đại dịch Covid và những thiệt hại do thiên tai gây ra. Trong năm 2021, Ủy Ban Dân tộc đã tham mưu Chính phủ 7 chương trình, đề án, chính sách dân tộc. Nổi bật nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030. Đây cũng là lần đầu tiên, có một chương trình mục tiêu quốc gia dành riêng cho vùng DTTS và miền núi.

Xác định năm 2022 là năm bản lề, Ủy Ban Dân tộc tiếp tục tăng cường công tác theo dõi, nắm chắc tình hình trên địa bàn vùng DTTS và miền núi nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng DTTS và miền núi; nghiên cứu, tham mưu, hoàn thiện thể chế, hệ thống pháp luật về công tác dân tộc, thực hiện công tác dân tộc các cấp tinh gọn, hiệu quả. Bên cạnh đó, đổi mới công tác tuyên truyền, vận động và thông tin sâu rộng về ý nghĩa, mục tiêu các chủ trương, đường lối của Đảng, nhà nước đối với người DTTS; tăng cường công tác xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cấp cơ sở vùng DTTS và miền núi. Đồng thời quan tâm đến chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hộ DTTS trong dịp Tết Nguyên Đán. Ngoài ra, trong bối cảnh dịch Covid, thiên tai diễn biến khó lường, các địa phương cần tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc trên địa bàn; tăng cường công tác phối hợp, xây dựng sức mạnh tổng hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ./.

Hơ Jan – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *