(kontumtv.vn) – Sáng 9/8, Ban Chỉ đạo Công tác phòng chống tội phạm của Chính phủ (Ban Chỉ đạo 138) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Kết luận số 05, ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới; Chiến lược quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 2016-2025; Chương trình 130 của Chính phủ về phòng chống mua bán người giai đoạn 2016-2020 và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2016. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 của Chính phủ chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tại điểm cầu tỉnh Kon Tum
Hội nghị trực tuyến toàn quốc tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

6 tháng đầu năm, Ban Chỉ đạo 138 của Chính phủ và địa phương đã kịp thời chỉ đạo giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về tội phạm và trật tự xã hội, góp phần giảm 4,66% số vụ phạm pháp hình sự. Việc phát hiện và điều tra khám phá án kinh tế, tham nhũng công nghệ cao, môi trường, ma túy nhiều hơn so với cùng kỳ năm 2015. Các lực lượng công an, biên phòng đã điều tra, khám phá 153 vụ mua bán người, bắt giữ 202 đối tượng.

Hội nghị đã thông qua Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 138 của Chính phủ; triển khai các nội dung Kết luận của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới; Chiến lược quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình 130 của Chính phủ về phòng chống mua bán người giai đoạn 2016-2020; tập trung thảo luận bàn các giải pháp nhằm triển khai có hiệu quả hơn công tác phòng chống tội phạm trong 6 tháng cuối năm.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh, công tác phòng, chống tội phạm là một nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa thường xuyên, lâu dài, cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội. Các cấp, ngành cần hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức thực hiện các chủ trương, giải pháp phòng, chống tội phạm, nhất là giữa Công an với Quân đội, giữa Công an với Hải quan, Kiểm lâm, Kiểm ngư, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên; bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện và thường xuyên của các cấp ủy Đảng; nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác đấu tranh, phòng ngừa, trấn áp các loại tội phạm; thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp Ban Bí thư cũng như Chương trình của Chính phủ đã đề ra.

Quang Mẫn – Duy Phong 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *