(kontumtv.vn) – Sáng 7/12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân. Dự ở đầu cầu tỉnh Kon Tum có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga; lãnh đạo các sở, ngành có liên quan.

Hội nghị trực tuyến về nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân tại điểm cầu tỉnh Kon Tum
Hội nghị trực tuyến về nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

Trong những năm qua, với sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, việc phát triển nhà ở xã hội đã đạt được những kết quả hết sức tích cực. Đến nay, cả nước đã đưa vào sử dụng 3,7 triệu m2 nhà ở xã hội tại khu vực đô thị và khu công nghiệp, góp phần giải quyết chỗ ở cho gần 500 nghìn người thu nhập thấp, công nhân lao động tại đô thị và khu công nghiệp. Hàng triệu hộ gia đình người có công với nước, hộ nghèo ở nông thôn, khu vực thường xuyên bị thiên tai, bão, lũ có chỗ ở an toàn và ổn định; góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và giải quyết tốt các vấn đề xã hội cấp thiết. Đồng thời, việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội đã góp phần quan trọng vào việc tái cấu trúc thị trường bất động sản, khắc phục lệch pha cung – cầu, giúp cho thị trường phát triển ổn định, lành mạnh.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai một số chương trình hỗ trợ nhà ở còn chậm so với kế hoạch ban đầu, như chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công, chương trình hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo khu vực nông thôn giai đoạn 2. Việc phát triển nhà ở xã hội cho người nghèo, người thu nhập thấp khu vực đô thị, công nhân khu công nghiệp chưa đáp ứng nhu cầu. Tính đến tháng 11/2016, cả nước mới hoàn thành việc đầu tư xây dựng 179 dự án nhà ở xã hội tại khu vực đô thị và khu công nghiệp (tương đương 71.150 căn hộ), mới đạt 28% so với chỉ tiêu số lượng nhà ở xã hội tại đô thị và khu công nghiệp đến năm 2020 đã đề ra tại Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia. Một số địa phương chưa quan tâm đúng mức đến phát triển nhà ở xã hội; nguồn vốn đầu tư phát triển nhà ở chưa đa dạng và còn hạn chế….

Kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị, thời gian tới các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai các chính sách, chương trình phát triển nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở và Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn 2030 đã đề ra. Sự quan tâm chỉ đạo của địa phương là yếu tố quyết định sự thành công của việc phát triển nhà ở xã hội, vì vậy các địa phương cần nhận thức một cách đầy đủ để triên khai tốt hơn nữa công tác phát triển nhà ở xã hội, đảm bảo cho công nhân, người nghèo, đối tượng chính sách có nhà ở ổn định. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, quan điểm chỉ đạo của Chính phủ phát triển nhà ở xã hội là trách nhiệm của Nhà nước và của người dân, vì vậy phải có sự chung tay của cả xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp nhưng chất lượng không được thấp; các bộ, ngành tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách cho việc triển khai xây dựng nhà ở xã hội, tiếp tục nghiên cứu để có cơ chế khai thác có hiệu quả nguồn vốn xã hội để triển khai thực hiện. Các địa phương bổ sung danh mục phát triển nhà ở xã hội vào các chương trình hàng năm. Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ Xây dựng phải nghiên cứu, bổ sung điều chỉnh quy chuẩn, tiêu chuẩn về nhà ở xã hội, xây dựng một số thiết kế điển hình phù hợp với từng đối tượng và vùng miền; ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật và vật liệu mới để giảm giá thành xây dựng, nâng cao chất lượng nhà ở xã hội theo hướng đồng bộ về quy hoạch, đảm bảo hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu như giao thông, y tế, trường học, thiết chế văn hóa cộng đồng.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *