(kontumtv.vn) – Sáng 28/11, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Luật Quốc phòng. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum
Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hải, lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Công an tỉnh và các sở, ngành liên quan.

10 năm qua, triển khai thực hiện Luật Quốc phòng, các bộ, ngành Trung ương, địa phương, các cơ quan, đơn vị LLVT nhân dân đã quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện công tác quốc phòng theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phù hợp với tình hình thực tế ở từng bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị và đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Việc thực hiện quản lý nhà nước về quốc phòng ngày càng chặt chẽ, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong các tầng lớp xã hội, là tiền đề, cơ sở để xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên phạm vi cả nước; không ngừng xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, toàn diện, giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình để xây dựng đất nước, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia dân tộc, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Tiềm lực kinh tế, uy tín, vị thế quốc tế của đất nước được nâng cao. Nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân được củng cố; tiềm lực quốc phòng, an ninh được tăng cường, sức mạnh bảo vệ Tổ quốc được nâng lên, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

                                                                                       CTV Hiền Lương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *