(kontumtv.vn) – Ngày 5/1, Bộ NN&PTNT đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành 5 năm và triển khai kế hoạch năm 2016, kế hoạch 5 năm 2016- 2020. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hải; lãnh đạo và các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở NN&PTNT tỉnh.

Hội nghị trực tuyến ngành NN&PTNT tại điểm cầu tỉnh Kon Tum
Hội nghị trực tuyến ngành NN&PTNT tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

Trong năm 2015 cũng như giai đoạn 2011-2015, tình hình sản xuất nông nghiệp trong nước gặp rất nhiều khó khăn, nhưng ngành NN&PTNT vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng tương đối khá; hạ tầng nông nghiệp, nông thôn và đời sống nông dân tiếp tục được cải thiện và có nhiều chuyển biến; xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả, góp phần tích cực vào sự phát triển của đất nước trong năm 2015 cũng như trong giai đoạn 2011- 2015. Nhiều địa phương đã tạo được chuyển biến rõ nét trong việc lựa chọn cây, con chủ lực, tổ chức hợp tác, liên kết từ sản xuất nguyên liệu đến chế biến và tiêu thụ với quy mô lớn; đã chú trọng quy hoạch và phát triển nông nghiệp công nghệ cao; công nghiệp chế biến tiếp tục phát triển; tỷ lệ và tốc độ cơ giới hóa sản xuất đã tăng nhanh, giảm được nhiều chi phí và tổn thất trong sản xuất.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của ngành và bà con nông dân trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, Chính phủ về phát triển nông nghiệp, nông thôn và cải thiện đời sống của nông dân. Thủ tướng cũng đã nêu ra những mặt còn tồn tại, hạn chế của ngành  trong thời gian qua; chỉ ra những nhiệm vụ cần tập trung đẩy mạnh trong thời gian tới, nhằm xây dựng ngành nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại và bền vững.  Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng hấn mạnh: “Trong năm 2016 và những năm tới, ngành NN&PTNT phải đặc biệt quan tâm nhiệm vụ hoàn thiện thể chế, hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách. Phải nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước để phát triển mạnh hơn, tốt hơn, hiệu quả hơn trong lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng nông thôn và cải thiện đời sống người nông dân. Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nông dân, cho người dân và doanh nghiệp đầu tư vào phát triển nông nghiệp cho có hiệu quả hơn, cao hơn, cạnh tranh tốt hơn và xây dựng nông thôn mới”.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ngành NN&PTNT tiếp tục quan tâm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tái cơ cấu ngành đáp ứng với yêu cầu phát triển của sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế, đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất; sắp xếp lại các công ty lâm nghiệp đảm bảo hoạt động có hiệu quả; tập trung các nguồn lực thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân.

Quang Mẫn – Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *