(kontumtv.vn) – Tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo; nắm bắt, định hướng tốt dư luận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế – xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hòa tại hội nghị trực tuyến tuyến tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 diễn ra chiều ngày 28/12.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, với sự nỗ lực của cấp ủy và đội ngũ cán bộ, công chức, công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Theo đó, Ban Tuyên giáo các cấp đã tham mưu quán triệt, triển khai, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng. Đồng thời tham mưu kịp thời công tác thông tin đối ngoại, lý luận chính trị, Lịch sử Đảng; công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản…góp phần quan trọng cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kép; giữ vững quốc phòng, an ninh; tạo sự chuyển biến tích cực trong năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Trong năm 2022, với những thời cơ và thách thức mới, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hòa đề nghị Ban Tuyên giáo các cấp tiếp tục tham mưu chỉ đạo đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, quy định của Đảng; đưa việc học tập, làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, hằng ngày của mỗi tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, nhất là thực hiện việc nêu gương. Đồng thời đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; tăng cường chỉ đạo, định hướng, phát huy vai trò của các cơ quan báo chí. Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Ban Tuyên giáo các cấp cần tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Coi trọng công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội các đối tượng, nhất là trước những sự kiện, vấn đề có tác động lớn đến đời sống xã hội, kịp thời cung cấp thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Bên cạnh đó, cần quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tuyên giáo có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực và nêu cao tinh thần trách nhiệm, rèn luyện phẩm chất đạo đức, thực sự là tấm gương sáng, được nhân dân tin tưởng./.

Hơ Jan Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *