(kontumtv.vn) – Chiều 14/12, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Võ Ngọc Trung chủ trì Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố tổng kết ngành Kiểm tra Đảng năm 2017. Dự Hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Tuy, cùng các ủy viên UBKT Tỉnh ủy.

HOI NGHI TRUC TUYEN TONG KET NGANH KIEM TRA DANG NAM 2017

Trong năm 2017, UBKT Tỉnh ủy và UBKT các địa phương, đơn vị trên địa bàn đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy, Đảng ủy trực thuộc thực hiện tốt Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy và các quy định, hướng dẫn của Trung ương. Đến nay, đã cơ bản hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát thường xuyên, chuyên đề theo kế hoạch và kịp thời kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm cũng như giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo. Qua đó, đã phát hiện những sai phạm, khuyết điểm, hạn chế của các tập thể, cá nhân; tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp có biện pháp xử lý, thi hành kỷ luật, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Kết quả kiểm tra, UBKT Tỉnh ủy đã thi hành kỷ luật khiển trách 1 đảng viên vi phạm quy định trong thực hiện nhiệm vụ; cấp ủy, UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 235 đảng viên, 6 tổ chức đảng, tăng 63 đảng viên và 2 tổ chức đảng so với năm 2016. Qua đó, đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Ngoài đánh giá rút kinh nghiệm kết quả thực hiện công tác kiểm tra Đảng trong năm 2017, Hội nghị đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác kiểm tra, giám sát, triển khai các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác kiểm tra Đảng năm 2018.

Quang Mẫn – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *