(kontumtv.vn) – Sáng 1/11, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Cổng dịch vụ công quốc gia. Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì Hội nghị. 

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có đại diện Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, công chức, viên chức làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính và công nghệ thông tin.

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum
Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

Hội nghị tập trung giới thiệu tổng quan và lợi ích của Cổng Dịch vụ công quốc gia; hệ thống xác thực và thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia; lộ trình tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia và giới thiệu một số quy trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến; rà soát, chuẩn hoá và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính; những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai trong xây dựng Cổng dịch vụ công quốc gia của bộ, ngành, địa phương.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ và các địa phương trong việc cung cấp dịch công trực tuyến trong công tác cải cách hành chính để làm hài lòng người dân và doanh nghiệp; đồng thời nêu lên nhiều vấn đề cần tiếp tục triển khai thực hiện trong thời gian đến như đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; thống nhất mẫu giao diện; tăng cường tập huấn cho cán bộ, công chức làm nhiệm vụ dịch vụ công trực tuyến; quan tâm đến chế độ cho công chức làm việc ở bộ phận một cửa để việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ cho người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

                                                          Thanh Hà – Huỳnh Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *