(kontumtv.vn) – Các cấp, ngành, địa phương xác định công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế – xã hội hàng năm, 5 năm; trong quá trình sắp xếp cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước, mục tiêu quan trọng nhất là phải bảo đảm lợi ích cao nhất cho Nhà nước. Đó là nội dung được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tại Hội nghị trực tuyến triển khai công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 diễn ra vào chiều 6/12.

Dự tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hải; lãnh đạo các sở, ngành có liên quan; các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị trực tuyến về sắp xếp, đổi mới DNNN tại điểm cầu tỉnh kon Tum
Hội nghị trực tuyến về sắp xếp, đổi mới DNNN tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

Thực hiện Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt giai đoạn 2011- 2015, các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước đã sắp xếp được 591 doanh nghiệp, đạt 96% kế hoạch. Trong đó: cổ phần hóa 499 doanh nghiệp và bộ phận doanh nghiệp, đạt 96,3% kế hoạch; sáp nhập, hợp nhất 48 doanh nghiệp; giải thể 17 doanh nghiệp; phá sản 8 doanh nghiệp; bán, giao 10 doanh nghiệp; chuyển thành công ty TNHH nhiều thành viên 8 doanh nghiệp. Với kết quả sắp xếp 5 năm qua, đã nâng tổng số doanh nghiệp nhà nước đã sắp xếp từ trước tới nay hơn 6.000 doanh nghiệp, trong đó cổ phần hóa hơn 4.500 doanh nghiệp. Công tác cổ phần hóa doanh nghiệp đã góp phần hoàn thiện và phát triển thị trường vốn, đặc biệt là thị trường chứng khoán, tạo điều kiện cho doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa huy động vốn, đổi mới phương thức quản lý, công nghệ, gắn kết người lao động, ổn định và phát triển trong xu thế hội nhập với kinh tế khu vực và kinh tế thế giới.

Về mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2016 – 2020, Chính phủ xác định, doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn và cổ phần chi phối chỉ duy trì trong những lĩnh vực then chốt, thiết yếu; địa bàn quan trọng và quốc phòng an ninh; ứng dụng công nghệ cao, đầu tư lớn, tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội mà doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác không đầu tư. Doanh nghiệp Nhà nước không cần nắm giữ 100% vốn hoặc cổ phần chi phối phải thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước theo cơ chế thị trường; bảo đảm công khai, minh bạch, có hiệu quả, tránh thất thoát vốn, tài sản của Nhà nước.

Tại Hội nghị, các bộ, ngành, địa phương, các tổng công ty đã báo cáo về công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện sắp xếp, đổi mới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các cấp, ngành, 63 địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế – xã hội hàng năm, 5 năm. Trong giai đoạn 2016 – 2020, cần tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy cổ phần hóa và tạo môi trường cạnh tranh, cả thị trường đầu vào và đầu ra trong hoạt động của doanh nghiệp nhà nước; khu vực doanh nghiệp nhà nước phải nhỏ đi, nhưng từng doanh nghiệp nhà nước phải mạnh và hiệu quả phải cao hơn, vốn Nhà nước phải phát huy tác dụng tốt hơn. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, trong quá trình sắp xếp cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước, mục tiêu quan trọng nhất là phải bảo đảm lợi ích cao nhất cho Nhà nước, bán đúng giá trị thị trường thời điểm bán; giải phóng nguồn lực để tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững hơn. Trong quá trình cổ phần hóa phải tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểm toán để không thất thoát vốn doanh nghiệp nhà nước. Có cơ chế phù hợp để thu hút các nhà đầu tư chiến lược, có năng lực, giảm tỉ lệ sở hữu Nhà nước xuống mức đủ để thay đổi quản trị doanh nghiệp một cách thực chất. Sau cổ phần hóa phải đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhà nước do Nhà nước nắm giữ 100% hoặc giữ cổ phần chi phối.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *