(kontumtv.vn) – Chiều ngày 24/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về truyền thông chính sách với chủ đề nhận thức, hành động và nguồn lực. Dự tại điểm cầu của tỉnh có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc.

Từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, công tác truyền thông chính sách được chú trọng và đổi mới, từ truyền thông nội bộ tới truyền thông đại chúng. Với nhiều sáng kiến, cách làm có tính đột phá, truyền thông chính sách đã mang lại hiệu quả ổn định xã hội, ổn định tâm lý người dân, giúp các tầng lớp nhân dân tin tưởng và ủng hộ các nỗ lực của hệ thống chính trị. Hệ thống báo chí, truyền thông cũng góp phần vào việc truyền đi kịp thời những thông điệp quan trọng trong chính sách của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ. Tuy nhiên, nhiều vấn đề nảy sinh trong cách thức tổ chức lực lượng và đầu tư nguồn lực cho công tác này; không gian truyền thông giờ đây phức tạp, đa dạng hơn trước. Đặc biệt từ khi xuất hiện các phương thức truyền thông mới trên không gian mạng, lực lượng báo chí – truyền thông chính thống vẫn đóng vai trò chủ lực trong việc hỗ trợ truyền thông chủ trương chính sách, nhưng đang đứng trước nhiều thách thức, khó khăn.

Khẳng định công tác truyền thông chính sách vô cùng quan trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các bộ ngành, địa phương phải có phương pháp, cách làm phù hợp với tình hình thực tế và phải được tiến hành một cách khoa học, sáng tạo; tăng cường truyền thông chính thống, phát huy vai trò của các cơ quan báo chí để đấu tranh phản bác luận điệu chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời phải có sự tương tác, thông tin hai chiều, tạo cơ chế để người dân, doanh nghiệp tham gia góp ý xây dựng, hoàn thiện truyền thông chính sách; chủ động giải quyết, xử lý khủng hoảng truyền thông, tạo tâm lý ổn định trong nhân dân cũng như củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước. Đối với những khó khăn, thách thức, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương phải phân tích rõ vấn đề, rút kinh nghiệm và quán triệt thực hiện để đạt hiệu quả chung; làm sao để truyền thông chính sách đến với mọi người dân, tất cả nhằm mục tiêu “Dân biết – Dân bàn – Dân làm – Dân kiểm tra – Dân giám sát – Dân thụ hưởng” cũng như góp phần nâng cao công tác lãnh đạo, quản lý điều hành của Chính phủ và các cấp ngành từ Trung ương đến địa phương./.

Hơ Jan – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *