(kontumtv.vn) – Sáng 25/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum phối hợp với Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo năm 2019 tại huyện Đăk Tô.

HOI NGHI TUYEN TRUYEN BIEN, DAO NAM 2019

Các đại biểu dự hội nghị đã được nghe phổ biến thông tin về chủ quyền biển, đảo Việt Nam; tình hình Biển Đông, những động thái mới của các nước trên Biển Đông thời gian gần đây và sự phát triển của lực lượng Hải quân; quan điểm của Đảng, Nhà nước ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Thông qua Hội nghị, giúp cho lãnh đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện Đăk Tô nắm rõ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về các vấn đề liên quan tới biển, đảo và việc thực hiện Nghị quyết 09 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”. Đồng thời, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò chiến lược của biển, đảo và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực tự cường, tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động hướng về biển, đảo.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *