(kontumtv.vn) – Sáng 25/5, Tại Nhà Văn hóa Sư đoàn 10, Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

PHO BIEN CHU TRUONG

Gần 100 đại biểu là cán bộ, công chức các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, huyện và các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh được giới thiệu, phổ biến những nội dung cơ bản, những điểm mới của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; quy định về thẩm quyền của các cơ quan nhà nước trong công tác quản lý đối với các hoạt động tôn giáo; các nôi dung liên quan đến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với tôn giáo và pháp luật về đất đai liên quan đến tôn giáo.

Hội nghị lần này nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo ở các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh hiểu rõ hơn về những nội dung quy định tại Luật Tín ngưỡng, tôn giáo cũng như chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Qua đó giúp các đại biểu làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị trong việc quản lý các hoạt động tôn giáo trên địa bàn.

Thanh Thủy – Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *