(kontumtv.vn) – Ngày 13/6, Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum phối hợp với Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành đại diện các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc và người đại diện, ban quản lý cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh.

Tham dự Hội nghị, gần 300 đại biểu được giới thiệu, phổ biến các chuyên đề về một số nội dung cơ bản của Luật tín ngưỡng, tôn giáo, pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo; quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; một số nội dung cơ bản của Nghị định số 162, ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo; thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo và giải đáp một số vướng mắc trong thực hiện pháp luật.

Qua hội nghị này, giúp các đại biểu nắm rõ quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Từ đó, tuyên truyền, triển khai thực hiện hiệu quả trong thực tiễn tại cơ sở./.

Cát Tiên – Văn Hiển

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *