(kontumtv.vn) – Sáng ngày 29/12, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hòa đã dự Hội nghị UBMTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ 6, khóa X, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc.

Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2021; các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2022; thông báo tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2022. Đồng thời tổ chức Hiệp thương và thống nhất kiện toàn, bổ sung 3 ủy viên tham gia UBMTTQ Việt Nam tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hòa biểu dương những kết quả thực hiện trong năm của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên. Đặc biệt là kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ Quỹ Vắc xin, Quỹ phòng, chống dịch COVID-19; phối hợp thực hiện tốt công tác chuẩn bị, hiệp thương, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng cụ thể, thiết thực, bám sát cơ sở, phù hợp với từng đối tượng; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của các tầng lớp nhân dân để kịp thời phản ánh, đề xuất với cấp ủy, chính quyền xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật và thực hiện hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Trọng tâm là giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đến đời sống nhân dân. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai sâu rộng Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của ĐBDTTS, làm cho ĐBDTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”; xây dựng và tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận và thống nhất cao về tư tưởng, hành động. Đồng thời đề xuất giải pháp để thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác vận động quần chúng trong năm 2022 và những năm tiếp theo./.

Hơ Jan Thanh Hà

                                      

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *