(kontumtv.vn) – UBMTTQVN thành phố Kon Tum tổ chức Hội nghị lần thứ 11, khóa XI, nhiệm kỳ 2014-2019 để đánh giá kết quả công tác mặt trận năm 2018 và triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2019, đồng thời hiệp thương kiện toàn ủy viên UBMTTQVN thành phố nhiệm kỳ 2014-2019.

UBMTTQ VN THANH PHO TO CHUC HOI NGHI LAN THU 11 KHOA XI

Năm 2018, Mặt trận thành phố và các tổ chức thành viên đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, Mặt trận các cấp, tuyên truyền các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Thường xuyên nắm bắt, giải quyết các vụ việc khiếu kiện ở khu dân cư, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia bê tông hóa đường giao thông, xây dựng các thiết chế văn hóa, thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trong năm, UBMTTQVN thành phố tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình khu dân cư phòng chống tội phạm, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường; xây dựng 25 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, tặng gần 2.400 suất quà trị giá gần 750 triệu đồng cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo nhân các ngày lễ, tết.

Mặt trận thành phố còn đẩy mạnh công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tổ chức các đợt giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phối hợp tổ chức các đợt tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh, thành phố.

Tại Hội nghị, Mặt trận thành phố đã hiệp thương bổ sung 2 ủy viên UBMT, hiệp thương cử ông Hà Đường giữ chức danh Chủ tịch UBMTTQVN thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2014-2019.

CTV Minh Phượng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *