(kontumtv.vn) – Sáng 10/1, UBMTTQVN tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị lần thứ 2 khóa X, nhiệm kỳ 2019 – 2024 nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện chương trình công tác năm 2019, triển khai thực hiện chương trình công tác năm 2020. Dự Hội nghị Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga.

HOI NGHI LAN THU 2 KHOA X UY BAN MTTQVN TINH

Trong năm 2019, Ủy ban MTTQVN các cấp đã tập trung triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân;  phản ánh kịp thời những kiến nghị của nhân dân với cấp ủy, chính quyền. Quỹ Vì người nghèo các cấp trong năm 2019 đã vận động được trên 26,5 tỷ đồng giúp triển khai thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và công tác chăm lo cho người nghèo. Việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đã có sự đổi mới, thiết thực, cụ thể hướng về cơ sở, đi vào đời sống và huy động được sức mạnh nội lực của người dân. Công tác đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết quốc tế đã đạt những kết quả nhất định. Công tác kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất luợng hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội được quan tâm thực hiện. Đặc biệt, đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024.

Trong năm 2020, UBMTTQVN tỉnh sẽ triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như tham gia công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 – 2024. Tuyên truyền phổ biến, giáo dục và vận động nhân dân chấp hành pháp luật. Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh; củng cố, mở rộng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thi đua lao động sáng tạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của tỉnh. Triển khai hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam phát động.

Tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga thông báo tình hình phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng năm 2019; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng năm 2020; công tác chăm lo Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh thông báo kết quả, Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

                                                                                   Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *