(kontumtv.vn) – Đã có 19 tác phẩm của 15 nhóm tác giả được Hội Nhà báo tỉnh Kon Tum trao chứng nhận tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2019.

HOI NHA BAO TINH KON TUM TRAO CHUNG NHAN TAC PHAM BAO CHI CHAT LUONG CAO NAM 2019

Dự lễ tổng kết và trao chứng nhận tác phẩm báo chí chất lượng cao tỉnh Kon Tum năm 2019 có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài PT-TH tỉnh, Báo Kon Tum, các chi hội và hội viên  Hội Nhà báo tỉnh.

Trước đó, đã có 44 đề cương thuộc các thể loại Báo in, Phát thanh, Truyền hình, Ảnh báo chí và Báo điện tử của 16 tác giả và nhóm tác giả đăng ký tham gia xét duyệt tác phẩm báo chí chất lượng cao. Qua đó, Hội đồng xét duyệt đã xét chọn và nghiệm thu được 19 tác phẩm báo chí của 15 tác giả và nhóm tác giả. Trên cơ sở đó, Hội Nhà báo tỉnh đã trao chứng nhận tác phẩm báo chí chất lượng cao cho  5 tác phẩm loại đạt loại A, 5 tác phẩm loại B và 9 tác phẩm loại C.

Hội Nhà báo tỉnh đánh giá các tác giả tham gia thực hiện Đề án hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao đã có trách nhiệm, chịu khó đầu tư, nâng cao nội dung và hình thức đối với đề tài tác phẩm chọn dự thi. Do đó, nhiều tác phẩm dự thi đã có nội dung tư tưởng tốt, bảo đảm định hướng tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Văn Hiển – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *