(kontumtv.vn) – Thông qua các phong trào thi đua, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã giúp hội viên phát triển kinh tế, từng bước thoát nghèo bền vững; đồng thời đóng góp tích cực xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện Nghị quyết số 29 ngày 4/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân khóa VI về nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nông dân đăng ký đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 38.600 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi. Trong đó, gần 22.000 hộ đạt danh hiệu cấp cơ sở, trên 8.300 hộ đạt danh hiệu cấp huyện, thành phố, gần 6.300 hộ đạt danh hiệu cấp tỉnh và khoảng 2.100 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương.

Cây cao su mang lại thu nhập cao cho nhiều hộ nông dân
Cây cao su mang lại thu nhập cao cho nhiều hộ nông dân

Bên cạnh đó, phong trào Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh cũng được các cấp Hội Nông dân thực hiện có hiệu quả. Giai đoạn 2013-2018, hơn 1.130 hộ dân hiến trên 42.300 m2  đất và công trình, tài sản trên đất, đóng góp hàng chục ngàn ngày công lao động để làm đường giao thông nông thôn. Trung bình mỗi năm, khoảng 39.000 hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa và 30.000 ngàn hộ được công nhận đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa các cấp. Trong phong trào thi đua, Hội Nông dân các cấp còn phát động hội viên thực hiện có hiệu quả các chương trình như Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ kết quả đạt được trong phong trào thi đua, đã có 1 nông dân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen 7 Hội viên nông dân tiêu biểu và 1 Bằng khen Nông dân SXKD giỏi. Trung ương Hội tặng Bằng khen 2 Nông dân SXKD giỏi. Ông Thao Hồng Sơn, Chủ tịch Hội Nông dân  tỉnh Kon Tum cho biết: “Trong thời gian đến, ngoài xây dựng chương trình kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII Hội Nông dân tỉnh, nội dung chính sắp tới là phát động phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi, giảm nghèo bền vững, triển khai thực hiện các chương trình liên quan đến  nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trong đó chú trọng xây dựng nông thôn mới. Tham gia lớn nữa là xây dựng ứng dụng công nghệ cao“.

Kết quả đạt được từ phong trào thi đua của Hội Nông dân các cấp của tỉnh góp phần quan trọng vào công tác giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

                                      Văn Hiển – Lê Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *