(kontumtv.vn) – Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội thảo đánh giá thực trạng, đề xuất các giải pháp đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến Kỹ thuật, ứng dụng công nghệ trên địa bàn tỉnh. Tham dự có các chuyên gia lĩnh vực khoa học, công nghệ khu vực miền Trung – Tây Nguyên và đại diện các sở, ngành, các huyện, thành phố.

giai phap 2

Từ năm 2005 đến nay, tỉnh Kon Tum có 118 đề tài, dự án khoa học được phê duyệt. Kết quả có 84 đề tài được nghiệm thu và 34 đề tài đang thực hiện. Bên cạnh đó, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đã có nhiều khởi sắc. Từ năm 2013 đến nay đã có 114 sáng kiến và 24 giải pháp được công nhận cấp tỉnh, 1 giải pháp đạt giải 3 toàn quốc. Có 16 giải pháp đạt giải cuộc thi sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng cấp tỉnh, trong số này có nhiều giải pháp đạt giải cao cấp quốc gia. Kết quả các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã góp phần quan trọng vào thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội tỉnh Kon Tum phát triển.

Có được kết quả này là nhờ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kon Tum đã có nhiều văn bản chỉ đạo và ban hành kế hoạch phát triển KHCN giai đoạn 2012-2016 hướng đến năm 2020. Đồng thời, đã đầu tư kinh phí và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác nghiên cứu, ứng dụng KHCN trên địa bàn tỉnh phát triển.

Qua trao đổi, thảo luận, Hội thảo đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế của công tác quản lý, nghiên cứu, ứng dụng KHCN trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua như: Số lượng, chất lượng, tính ứng dựng các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật còn hạn chế; việc đầu tư cho KHCN ở một số sở, ngành, địa phương chưa được xem trọng; nguồn kinh phí cho KHCN chủ yếu dựa vào ngân sánh nhà nước và chưa có cơ chế, chính sách cụ thể cho hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trên địa bàn tỉnh. Đây là những nội dung được nhiều đại biểu tham luận tại Hội thảo, nhằm đề ra những giải pháp cụ thể để công tác nghiên cứu, ứng dụng KHCN trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả tốt hơn trong thời gian đến.

                                      Văn Hiển – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *