(kontumtv.vn) – Xã Đăk Ui (Đăk Hà, Kon Tum) đã tổ chức Hội thảo để lấy ý kiến rộng rãi các vị lão thành cách mạng, các nguyên lãnh đạo tỉnh, huyện, xã qua các thời kỳ hiện đang sinh sống trên địa bàn xã về việc biên soạn, hoàn thiện sách Lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân và Đảng bộ xã Đăk Ui, giai đoạn 1945 – 2015.

hoi thao

Nội dung cuốn “Lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân và Đảng bộ xã Đăk Ui 1945 – 2015” gồm 4 chương, viết về quá trình hình thành, phát triển và truyền thống đấu tranh của nhân dân xã Đăk Ui trước Cách mạng Tháng 8/1945. Các sự kiện về xây dựng chính quyền cách mạng, thực hiện chủ trương vừa kháng chiến vừa kiến quốc từ năm 1945 đến 1954. Quá trình xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, mặt trận và các đoàn thể xã; xây dựng lực lượng cách mạng chuẩn bị cho cuộc tấn công và nổi dậy giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1959. Thành lập Chi bộ Đảng xã Đăk Ui, lãnh đạo đấu tranh đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” giai đoạn 1960 – 1965 và “Chiến tranh cục bộ” giai đoạn 1969 – 1973, giải phóng quê hương. Sự kiện thành lập Đảng bộ xã Đăk Ui, lãnh đạo nhân dân giữ vững vùng giải phóng đến ngày đất nước hoàn toàn thống nhất năm 1975. Giai đoạn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc xã Đăk Ui khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng quê hương giai đoạn 1975 – 1985. Xã Đăk Ui trong thời kỳ đổi mới, xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới từ năm 1986 đến năm 2015.

CTV Trọng Nghĩa 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *