(kontumtv.vn) – Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Trần Thị Nga đã chủ trì Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về việc thực hiện Nghị định 56 của Chính phủ và Luật pháp, chính sách về bình đẳng giới.

CHIA SE 56

Triển khai thực hiện Nghị định 56 năm 2012 của Chính phủ về việc Quy định trách nhiệm của bộ, ngành, UBND các cấp đảm bảo cho các cấp Hội LHPN Việt Nam tham gia quản lý nhà nước, thời gian qua UBND tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo các sở, ngành chú trọng tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn đối với cán bộ công chức, viên chức nữ; đào tạo chuẩn hóa đối với cán bộ, công chức, viên chức nói chung và đối tượng là cán bộ công chức nữ nằm trong quy hoạch các chức vụ lãnh đạo, quản lý và nữ DTTS nói riêng, hướng tới tạo nguồn nhân sự là cán bộ nữ ứng cử, đề cử vào HĐND các cấp và đại biểu Quốc hội. Cùng với đó, đã tập trung lồng ghép, phổ biến, tuyên truyền pháp luật về bình đẳng giới vào chương trình bồi dưỡng bắt buộc hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nói chung, nhằm hiểu rõ vai trò của cán bộ, công chức, viên chức là nữ trong hệ thống chính trị.

Tại Hội thảo, các đơn vị đã chia sẻ kinh nghiệm khắc phục khó khăn trong việc triển khai thực hiện tại cơ sở; công tác phối hợp tuyên truyền chưa thường xuyên, kịp thời; trình độ khả năng, nhận thức của một bộ phận phụ nữ ở một số đơn vị cơ sở còn thấp…

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga đề nghị trong thời gian đến, Hội LHPN tỉnh cần có tiếng nói, tạo điều kiện hơn nữa cho chị em phụ nữ có cơ hội phát triển trí tuệ, năng lực của mình. Đồng thời chủ động tham mưu các nội dung, đóng góp ý kiến, đề xuất để thực hiện tốt các chính sách liên quan.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa vui mừng khi tinh thần Nghị quyết 56 của Chính phủ đã đi vào thực tế ở Kon Tum. Các đơn vị,  sở, ngành đã có chương trình phối hợp chặt chẽ, giúp phụ nữ thực hiện tốt hơn và có những kết quả đáng khích lệ. Đồng thời mong muốn các cấp, ngành cần nhận thức sâu sắc hơn về vai trò của phụ nữ để tạo điều kiện cho phụ nữ phát huy hết khả năng, tham gia quản lý nhà nước.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *