(kontumtv.vn) – LĐLĐ tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội thảo “Công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và quản lý tài chính Công đoàn” để đánh giá công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong thời gian qua và đề ra phương hướng trong thời gian đến. Tham gia Hội thảo có hơn 60 cán bộ công đoàn chuyên trách.

CDCS

Trong thời gian qua, việc phát triển đoàn viên, CĐCS trên địa bàn tỉnh Kon Tum gặp rất nhiều khó khăn. 6 tháng đầu năm 2016, các cấp Công đoàn chỉ phát triển mới được 12 CĐCS (trong đó có 04 CĐCS khu vực ngoài nhà nước), đạt hơn 33%; phát triển mới 247 đoàn viên, đạt gần 25%. Đối với công tác tài chính, việc thu tài chính Công đoàn có chuyển biến, tăng trưởng tích cực. Hàng năm, tỷ trọng thu kinh phí Công đoàn chiếm khoảng 60 đến 65% trên tổng số thu được. Tuy nhiên, thất thu kinh phí Công đoàn còn chiếm tỷ lệ cao, nhất là đối với khu vực sản xuất kinh doanh, dịch vụ, hầu hết các doanh nghiệp không tự giác trích 2% kinh phí Công đoàn theo quy định.

Nhìn nhận thực tế, các đại biểu thảo luận, đề ra các giải pháp để tập trung phát triển đoàn viên Công đoàn, thành lập CĐCS. Theo đó, nhiều ý kiến thống nhất để đạt được mục tiêu phấn đấu kết nạp 1.000 đoàn viên trong năm 2016 và phát triển 3.000 đoàn viên cho giai đoạn còn lại của nhiệm kỳ, LĐLĐ tỉnh cần đôn đốc, chỉ đạo các cấp Công đoàn định kỳ nắm chắc số doanh nghiệp và công nhân lao động để có kế hoạch phát triển. Cùng với đó, cần có cơ chế, chính sách hỗ trợ kinh phí hoạt động cho CĐCS mới thành lập. Về phía các cấp Công đoàn, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp chủ doanh nghiệp hiểu được vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc đảm bảo quyền và lợi ích cho công nhân. Ban Tài chính LĐLĐ tỉnh phối hợp với Công đoàn cấp trên trực tiếp thường xuyên thống kê, rà soát các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa đóng kinh phí công đoàn để kịp thời xử lý các vướng mắc.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *