(kontumtv.vn) – Tại Kon Tum, từ năm 2012 đến nay, bình quân mỗi năm có khoảng 700.000 lượt người dân đến các điểm Thư viện công cộng và Bưu điện văn hóa xã để khai thác, sử dụng Internet, phục vụ nhu cầu sản xuất, học tập, văn hóa và giải trí, với khoảng 300.000 giờ truy cập/năm. Kết quả này đã được đánh giá tại Hội thảo định hướng tính bền vững sau khi kết thúc Dự án “ Nâng cao năng lực khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam” diễn ra vào sáng 27/12.

KHA NANG

Dự án “ Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam” do Quỹ Bill & Melinda Gates (Dự án BMGF – VN) được triển khai trên địa bàn tỉnh Kon Tum từ  tháng 11/2012. Mục tiêu của Dự án là góp phần nâng cao năng lực phục vụ và cách thức cung cấp thông tin qua máy tính và Internet cho các thư viện công cộng và điểm Bưu điện văn hóa xã; hỗ trợ người dân nghèo, nhóm thiệt thòi và những người sống ở vùng đặc biệt khó khăn có cơ hội được tiếp cận bình đẳng, hiệu quả và bền vững với  công nghệ thông tin, từ đó cải thiện được cuộc sống cá nhân, đồng thời đóng góp cho gia đình, cộng đồng và an toàn xã hội.

Triển khai Dự án, trên địa bàn tỉnh có 51 điểm thư viện công cộng và bưu điện văn hóa xã chính thức đưa hệ thống máy tính có kết nối Internet và thiết bị phụ trợ vào hoạt động. Bình quân mỗi năm có khoảng 700.000 lượt người dân đến các điểm của Dự án để khai thác sử dụng, với khoảng 300.000 giờ truy cập/năm. Với việc triển khai hiệu quả thông tin trên Internet, rất nhiều người dân, hộ gia đình  đã chuyển đổi cách làm, phương thức sản xuất, vươn lên làm giàu chính đáng. Dự án cũng đã thu hút nhiều học sinh đến làm quen máy tính và truy cập Internet phục vụ học tập dưới sự giám sát của nhân viên trực điểm, đồng thời góp phần cải thiện diện mạo của bưu điện văn hóa xã và hệ thống thư viện tuyến cơ sở.

Dự án kết thúc, Kon Tum sẽ làm gì để phát huy hiệu quả của Dự án? Vấn đề trọng tâm này đã được các đại biểu quan tâm thảo luận, đề xuất các giải pháp với kỳ vọng trong thời gian tới, tỉnh Kon Tum sẽ duy trì bền vững, phát huy hiệu quả Dự án đối với đời sống người dân nông thôn một cách thiết thực.

                                                                        Thanh Tùng – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *