(kontumtv.vn) – UBND thành phố Kon Tum đã tổ chức Hội thảo góp ý, thông qua kế hoạch cải cách hành chính thành phố năm 2019.

- HOI THAO GOP Y KE HOACH CAI CACH HANH CHINH NAM 2019

Tại Hội thảo, Ban Quản lý dự án RALG Kon Tum giới thiệu các sản phẩm, dự án, mô hình cải cách hành chính, cách làm hay của một số địa phương trong nước và tỉnh Kon Tum. Các đơn vị đã tham gia đóng góp ý kiến hoàn thiện kế hoạch thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn thành phố với 8 lĩnh vực nổi bật trong CCHC như cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; cải cách hành chính công; hiện đại hóa hành chính và công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính.

Năm 2019, thành phố sẽ đầu tư nâng cấp hạ tầng phục vụ CCHC với các công trình như triển khai họp trực tuyến đến cấp xã phường; nâng cấp trang thông tin điện tử thành phố giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực; chấn chỉnh tinh thần trách nhiệm cán bộ, công chức tận tình, nhiệt huyết, năng động đối với công việc, tích cực giúp đỡ công dân giải quyết các thủ tục hành chính một cách nhanh nhất, chính xác nhất đem lại sự tin tưởng, hài lòng cho người dân khi đến các cơ quan nhà nước thực hiện các thủ tục hành chính; nâng cao các chỉ số cạnh tranh của thành phố Kon Tum.

CTV Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *