(kontumtv.vn) – Sáng 11/7, UBND tỉnh Kon Tum phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học và triển khai nghiên cứu tư vấn chính sách nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công.

Hội thảo khoa học do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga và Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia, PGS.TS Lê Quốc Lý chủ trì. Tham dự Hội thảo có đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện Viện Lãnh đạo học và Chính sách công; đại diện Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNDP) và nhóm nghiên cứu của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

HOI THAO KHOA HOC VA TRIEN KHAI NGHIEN CUU TU VAN CHINH SACH NANG CAO HIEU QUA QUAN TRI VA HANH CHINH CONG

Các đại biểu tham dự Hội thảo khoa học đã thông qua 6 báo cáo, tham luận của các đơn vị là UNDP, Viện Lãnh đạo học và Chính sách công, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng UBND tỉnh. Báo cáo và tham luận có các vấn đề nổi bật như chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI 2018) của tỉnh Kon Tum; tình hình ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý nhà nước, xây dựng kiến trúc chính quyền điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh;  thực trạng môi trường và tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về môi trường; công tác khảo sát, đo lường mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công lập…

Được biết, từ năm 2017 Tỉnh ủy Kon Tum đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhằm cải thiện, nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công và chỉ số cải cách hành chính tỉnh năm 2018. Theo kết quả vừa được Chương trình Liên Hiệp Quốc công bố chỉ số PAPI của tỉnh năm 2018 tăng 4 bậc so với năm 2017 và hiện xếp thứ 42/63 tỉnh, thành phố; đánh giá tác động của cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh đến người dân, tổ chức và doanh nghiệp năm 2018 có sự cải thiện nổi bật và hiện xếp thứ 28/63 tỉnh, thành trong cả nước. Tuy nhiên, tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế ở những nội dung liên quan đến quản trị môi trường, kiểm sóat tham nhũng, cung ứng dịch vụ công…

Phát biểu bế mạc Hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga đề nghị người đứng đầu các cơ quan chuyên môn nghiêm túc tiếp thu toàn bộ các khuyến nghị của các chuyên gia và các ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự. Đồng thời, giao Sở Nội vụ tổng hợp các ý kiến tại Hội thảo, kịp thời tham mưu UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai các biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với các dịch vụ công nói chung và nâng cao chỉ số PAPI tỉnh Kon Tum nói riêng trong thời gian tới.

Linh Thủy – Duy Vĩ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *