(kontumtv.vn) – Ngày 10/3, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp cùng Trung tâm Hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường, Trung tâm Nghiên cứu phát triển y tế cộng đồng và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tổ chức chương trình Hội thảo khởi động Dự án “Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam trên địa bàn tỉnh Kon Tum”

Chương trình Hội thảo nhằm giới thiệu về Dự án và thảo luận thông qua Kế hoạch tổng thể của Dự án trong giai đoạn 5 năm từ 2022-2026; về cơ chế quản lý dự án và các can thiệp cụ thể, các đối tác triển khai Dự án trong giai đoạn I; Kế hoạch hoạt động Quý và các bước triển khai tiếp theo. Đây là Dự án nằm trong chương trình Thỏa thuận hợp tác giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ và Ban chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam thuộc Bộ Quốc phòng nhằm hỗ trợ khắc phục hậu quả chiến tranh ở Việt Nam.

Tại tỉnh Kon Tum Dự án được triển khai trong 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 trong năm 2022, tập trung cho các công việc khởi động dự án, xây dựng kế hoạch thực hiện. Giai đoạn 2 từ năm 2023-2026, tập trung cho các hoạt động chuyên môn của Dự án, cung cấp các dịch vụ trực tiếp cho người khuyết tật, tăng cường mạng lưới và nâng cao năng lực kỹ thuật cho hệ thống cung cấp dịch vụ, đồng thời hỗ trợ cải thiện thực thi chính sách, hỗ trợ hòa nhập cho người khuyết tật, nhằm đạt được 4 mục tiêu của Dự án là mở rộng các dịch vụ hỗ trợ y tế và phục hồi chức năng, cải thiện sức khỏe và chất lượng sống của người khuyết tật; Mở rộng dịch vụ xã hội, tăng cường hỗ trợ hòa nhập xã hội, hỗ trợ trực tiếp cho người khuyết tật; Cải thiện chính sách, cải thiện thái độ công chúng, giảm thiểu các rào cản, đảm bảo hòa nhập xã hội cho người khuyết tật và cuối cùng là tăng cường năng lực quản lý, thực hiện và hoạt động hỗ trợ người khuyết tật ở các cấp./.

 Quang Mẫn- Duy Vĩ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *