(kontumtv.vn) – Sáng 19/4, tại huyện Kon Plông, Cụm thi đua số 7 gồm các trường Chính trị khu vực Tây Nguyên đã tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của các trường Chính trị khu vực Tây Nguyên – Thực trạng và giải pháp. Dự hội thảo có lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; lãnh đạo các trường Chính trị khu vực Tây Nguyên.

hoi thao nang cao chat luong

Nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn là một trong hai nhiệm vụ trọng tâm của các trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được quy định tại Quyết định số 184, ngày 03/09/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Trong những năm qua, công tác nghiên cứu khoa học tại các trường Chính trị khu vực Tây Nguyên đã đạt được những thành tựu to lớn, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, tham vấn chính sách cho cấp ủy, chính quyền địa phương; nhiều đề tài khoa học, bài viết của giảng viên được đánh giá cao. Tính từ năm 2013 đến nay, các trường Chính trị khu vực Tây Nguyên đã thực hiện gần 10 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, hơn 20 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường và tổ chức nhiều hội thảo khoa học cấp trường, cấp tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác nghiên cứu khoa học tại các trường cũng đứng trước nhiều khó khăn, hạn chế. Số lượng công trình nghiên cứu cấp tỉnh, cấp nhà nước chưa nhiều; khả năng áp dụng vào thực tiễn, chất lượng tham mưu chính sách đối với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương còn chưa cao; ngân sách, nhân lực tham gia nghiên cứu khoa học còn nhiều khó khăn, hạn chế…

Với chủ đề Hội thảo là “Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học tại các trường Chính trị khu vực Tây Nguyên”, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về những mặt đạt được, khó khăn, yếu kém, nguyên nhân, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác nghiên cứu khoa học. Đồng thời đề xuất, trong thời gian tới, trước yêu cầu nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, các Trường Chính trị khu vực Tây Nguyên cần chú trọng xây dựng phương hướng, mục tiêu, đổi mới nội dung, hình thức, thực hiện đồng bộ các định hướng, các giải pháp trong hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; tăng cường kết nối, liên kết các trường Chính trị khu vực Tây Nguyên để thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, nghiên cứu khoa học… Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, cung cấp cơ sở khoa học đóng góp cho sự phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn các tỉnh.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *