(kontumtv.vn) – Ban Quản lý Dự án hỗ trợ giảm nghèo PRPP tỉnh Kon Tum vừa tổ chức Hội thảo về hỗ trợ kỹ thuật và vận hành trung tâm học tập cộng đồng. Đây hoạt động mới nhằm đẩy mạnh công tác giảm nghèo ở địa phương.

HOI Thao

Dự án Hỗ trợ thực hiện Nghị quyết 80 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ 2011-2020 và Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-2015 (Dự án hỗ trợ giảm nghèo PRPP) được triển khai tại tỉnh Kon Tum từ năm 2014. Sau gần 3 năm triển khai thực hiện, Dự án đã góp phần rất lớn trong việc hỗ trợ kỹ thuật nhằm thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh thông qua các hoạt động như tăng cường sự tham gia của người nghèo trong công tác giảm nghèo; tăng cường năng lực xây dựng, thực hiện, quản lý và giám sát các chương trình, chính sách giảm nghèo; đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo ở những vùng khó khăn …

Với những kết quả đã đạt được, tại hội thảo này, các đại biểu là thành viên Ban Quản lý Dự án, đại diện các ngành liên quan và các địa phương triển khai thực hiện các dự án do Ban Quản lý Dự án giảm nghèo PRPP hỗ trợ đã thảo luận các giải pháp nhằm đưa nội dung Hỗ trợ hộ nghèo phát triển sản xuất theo hình thức luân chuyển vốn của Dự án PRPP vào mô hình trung tâm học tập cộng đồng để nhân rộng tại địa phương.

                                                                    Thanh Tùng – Thanh Hà

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *