(kontumtv.vn) – Sáng 5/4, Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đóng góp vào nội dung cuốn Lịch sử cơ quan công tác Dân tộc tỉnh Kon Tum giai đoạn 1945-2015. Tham dự có lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh qua các thời kỳ; ông Ksor Phước, nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội; đại diện các sở, ban, ngành và các ban xây dựng Đảng của tỉnh; lãnh đạo phòng Dân tộc các huyện, thành phố.

HOI THAO LICH SU CO QUAN CONG TAC DAN TOC TINH KON TUM (1945 – 2015)

Cuốn Lịch sử cơ quan công tác Dân tộc tỉnh Kon Tum giai đoạn 1945-2015 nhằm ghi lại những dấu ấn lịch sử, những thành tựu nổi bật trong quá trình xây dựng và phát triển của Cơ quan công tác Dân tộc tỉnh Kon Tum (1945-2015); đồng thời để nhìn lại quá trình lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân tộc của tỉnh qua các thời kỳ.

Cấu trúc bản thảo cuốn Lịch sử cơ quan công tác dân tộc tỉnh Kon Tum gồm 6 chương. Chương mở đầu đề cập Công tác dân tộc trong điều kiện đa dạng về tự nhiên, đa thành phần dân tộc, truyền thống yêu nước các dân tộc tỉnh Kon Tum trước năm 1945. Chương I đến chương IV đề cập Công tác dân tộc trong kháng chiến chống thực dân Pháp giai đoạn 1946-1954, Công tác dân tộc trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975), Công tác dân tộc trong thời kỳ khắc phục hiệu quả chiến tranh, xây dựng và bảo vệ quê hương trong thập niên đầu giải phóng 1975 – 1986, Công tác dân tộc trong những năm đầu thực hiện đường lối đổi mới của Đảng giai đoạn 1986 -1991. Chương V đề cập công tác dân tộc tỉnh Kon Tum thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 1991-2015.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về cách đặt tiêu đề; tham gia ý kiến về những sự kiện chưa chính xác cần chỉnh sửa; những sự kiện, nội dung cần bổ sung thêm…

 Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *