(kontumtv.vn) – Chiều 2/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Trần Thị Nga đã đến dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh.

hoi van hoc nt

Trước khi tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018, Hội đã tổ chức trao Quyết định kết nạp hội viên cho 5 hội viên mới. Trong đó có 3 hội viên thuộc chuyên ngành Văn học, 2 hội viên thuộc chuyên ngành Mỹ thuật.

Trong năm 2017, Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh Kon Tum đã hoàn thành tốt nhiều chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Một số chuyên ngành hoạt động sáng tạo nghệ thuật có hiệu quả như Mỹ thuật, Văn học, Nhiếp ảnh, Âm nhạc. Thông qua các đợt trại sáng tác, tham quan trong và ngoài nước, hội viên đã sáng tác nhiều tác phẩm trên các lĩnh vực nhiếp ảnh, mỹ thuật, văn học và có nhiều tác phẩm được Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam trao thưởng.

Năm 2018, Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 33 của Trung ương về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và Nghị quyết TW 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Chú trọng sáng tác và quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; sáng tác các tác phẩm ca ngợi mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết, hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào; tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật do Trung ương phát động.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga biểu dương những chuyển biến tích cực của Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh trong những năm gần đây. Đồng thời đề nghị Hội cần phát huy hơn nữa vai trò tập hợp hội viên; bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”, đảm bảo thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong hoạt động văn học nghệ thuật; tiếp tục bám sát thực tiễn của đất nước và địa phương, tiếp thu những tinh hoa của văn học, nghệ thuật đất nước và thế giới, bảo đảm những tác phẩm văn học, nghệ thuật đáp ứng tốt nhu cầu thưởng ngoạn ngày càng cao của nhân dân.  

Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *