(kontumtv.vn) – QH khóa 13 bỏ phiếu kín miễn nhiệm Chủ tịch QH, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Các đại biểu hôm nay bắt đầu làm việc về kiện toàn các chức danh lãnh đạo với việc bỏ phiếu kín miễn nhiệm hai chức danh: Chủ tịch QH, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Phiên họp về nhân sự này dự kiến kéo dài từ nửa buổi sáng nay cho đến hết ngày làm việc với đầy đủ quy trình kỹ thuật về miễn nhiệm theo luật định.

Nguyễn Thị Kim Ngân,miễn nhiệm, Chủ tịch Quốc hội
Chủ tịch QH khóa 13 Nguyễn Sinh Hùng. Ảnh: Hoàng Long

Dựa trên tờ trình của UBTVQH về việc miễn nhiệm 2 chức danh trên, các ĐBQH thảo luận ở đoàn trước khi tiến hành miễn nhiệm chính thức.

Chủ tịch QH, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Sinh Hùng được dự trù thời gian phát biểu ý kiến (nếu có).

Một ban kiểm phiếu được thành lập công khai tại phiên họp.

Sau đó, QH miễn nhiệm Chủ tịch QH, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả kiểm phiếu được công bố ngay tại phiên họp. QH sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch QH, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Tiếp đó, UBTVQH sẽ dự kiến nhân sự để QH bầu Chủ tịch QH, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Các ĐBQH thảo luận ở đoàn về dự kiến nhân sự để bầu chính thức vào sáng mai.

Trước đó, Ban chấp hành TƯ khoá 11 đã chuẩn bị nhân sự cho 4 vị trí chủ chốt của Ban chấp hành TƯ khóa 12. Theo đó thống nhất giới thiệu bà Nguyễn Thị Kim Ngân làm Chủ tịch QH nhiệm kỳ mới, kế nhiệm ông Nguyễn Sinh Hùng nghỉ hết nhiệm kỳ. Nếu được QH tín nhiệm bầu, bà Kim Ngân sẽ là nữ Chủ tịch QH đầu tiên.

Linh Thư/Vietnamnet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *