(kontumtv.vn) – Tính đến nay, trên địa bàn huyện Ia H’Drai (Kon Tum) có hơn 1.430 lượt hộ được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Sa Thầy, với tổng dư nợ hơn 43 tỷ đồng, tăng hơn 28 tỷ đồng so với  năm 2015.

Kiểm tra hiệu quả sử dụng vốn vay hộ nghèo
Kiểm tra hiệu quả sử dụng vốn vay hộ nghèo

Nguồn vốn cho vay chủ yếu tập trung vào các chương trình tín dụng chính sách như: Cho vay hộ nghèo (hơn 19 tỷ 600 triệu đồng), cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (hơn 2 tỷ 600 triệu đồng), cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn (hơn 4 tỷ 700 triệu đồng), cho vay hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo theo Quyết định 755 của Thủ tướng Chính phủ (hơn 6 tỷ đồng)…. đảm bảo 100% hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có đủ điều kiện và có nhu cầu vay vốn đều được đáp ứng, sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả. Vốn tín dụng của Ngân hàng CSXH đã góp phần quan trọng cho mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Ia H’Drai.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *