HON 11,6 TY DONG DAU TU LUOI DIEN CHO CAC CUM DAN CU CHUA CO DIEN

(kontumtv.vn) – Thực hiện Dự án đầu tư lưới điện cho các cụm dân cư trên 30 hộ chưa có điện hoặc có điện một phần tỉnh Kon Tum năm 2019, Công ty Điện lực Kon Tum đã tiến hành đầu tư lưới điện cho các cụm dân cư thuộc 06 huyện, thành phố, gồm huyện Đăk Hà, Đăk Tô, Tu Mơ Rông, Ngọc Hồi, Đăk Glei và thành phố Kon Tum.

Đến nay, dự án đã hoàn thiện đường dây trung thế hơn 3.000 m, đường dây hạ thế hơn 15.370 m, 06 trạm biến áp với tổng dung lượng 525 kVA, với tổng mức đầu tư của dự án là hơn 11,6 tỷ đồng.

Dự án hoàn thành sẽ giúp cho gần 1.180 hộ dân được sử dụng điện, tạo điều kiện cho người dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.

Ngọc Chí – Huỳnh Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *