Ngày hội tư vấn, giới thiệu việc làm cho thanh niên
Ngày hội tư vấn, giới thiệu việc làm cho thanh niên

(kontumtv.vn) – Thực hiện phong trào đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, trong năm 2016, Tỉnh Đoàn Kon Tum đã chỉ đạo Trung tâm Hỗ trợ thanh niên tư vấn, giới thiệu việc làm ổn định cho 155 lao động qua đào tạo; tổ chức tư vấn định hướng nghề nghiệp việc làm cho hơn 2.100 đoàn viên thanh niên; tổ chức tập huấn, tư vấn nghề nghiệp việc làm, xuất khẩu lao động cho 120 đoàn viên thanh niên ở các huyện được thụ hưởng Chương trình 30a của Chính phủ; tổ chức dạy nghề, đào tạo nghề, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 700 đoàn viên thanh niên, lao động nông thôn.

Đồng thời, các cấp bộ Đoàn đã nhận ủy thác cho hơn 8.880 đoàn viên thanh niên vay vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, thông qua 254 tổ tiết kiệm và vay vốn, với tổng dư nợ hơn 234 tỷ đồng. Việc mở các lớp đào tạo nghề nông nghiệp, phi nông nghiệp, hỗ trợ vay vốn ưu đãi đã góp phần giúp cho đoàn viên thanh niên, người lao động nông thôn có cơ hội được tham gia lao động tại các cơ sở, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, phát triển kinh tế gia đình, giải quyết tình trạng thất nghiệp trong xã hội, tăng nguồn thu nhập cho cá nhân và gia đình.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *