(kontumtv.vn) – Tính từ ngày 18/7 đến ngày 26/8, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum đã tiếp nhận trực tiếp 1.730 hồ sơ thủ tục hành chính của các tổ chức, cá nhân.

HON 46HO SO DUOC TRUNG TAM PHUC VU HANH CHINH CONG TRA KET QUA SOM

Trung tâm đã giải quyết và trả kết quả 1.146 hồ sơ, trong đó có hơn 800 hồ sơ trả kết quả sớm hơn thời hạn, đạt tỉ lệ trên 46%; gần 620 hồ sơ đang trong thời hạn xử lý; có 8 hồ sơ do cơ quan chuyên môn dừng xử lý vì không đủ điều kiện hoặc không đảm bảo về nội dung. Trong đó, liên quan đến Sở Xây dựng 1 hồ sơ và Sở Nội Vụ 7 hồ sơ. Số hồ sơ còn lại do tổ chức, cá nhân có đơn xin rút.

Cùng với thực hiện tốt việc công khai, minh bạch, giải quyết sớm  hồ sơ thủ tục hành chính, Trung tâm còn bố trí hệ thống đánh giá mức độ hài lòng trực tiếp đối với công chức, cơ quan tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính tại từng quầy và có quyền đánh giá sự hài lòng đối với cơ quan, đơn vị thông qua kiốt tra cứu thông tin bên trong Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.

Văn Hiển – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *