Vay vốn Ngân hàng CSXH
Vay vốn Ngân hàng CSXH

(kontumtv.vn) – 15 năm qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Sa Thầy (Kon Tum) đã đồng hành cùng 4 tổ chức chính trị – xã hội nhận ủy thác xây dựng mạng lưới hoạt động rộng khắp đến tận thôn, làng, với 11 điểm giao dịch tại 11 xã, thị trấn, 174 tổ tiết kiệm và vay vốn. Vốn tín dụng chính sách xã hội đã đến với hơn 15.200 lượt hộ nghèo, với số tiền hơn 224 tỷ đồng và hơn 17.570 lượt các đối tượng chính sách khác được vay vốn, với số tiền hơn 278 tỷ đồng. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần xóa đói giảm nghèo cho hơn 6.840 hộ gia đình; thu hút, tạo việc làm mới cho trên 6.700 lượt lao động; gần 900 học sinh sinh viên vay vốn để trang trải chi phí học tập; trên 7.800 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được xây dựng…

Thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách, đã giúp người dân trên địa bàn yên tâm phát triển sản xuất, thay đổi nhận thức để vươn lên thoát nghèo, đã có nhiều mô hình, dự án sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập… Qua 15 năm hoạt động, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Sa Thầy đã góp phần vào việc giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện xuống còn 32,88% vào cuối năm 2016.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *