(kontumtv.vn) – Trong những năm qua, huyện Đăk Tô (Kon Tum) tiếp tục tập trung nhiều nguồn lực đầu tư phát triển thị trấn Đăk Tô để từng bước hoàn chỉnh được các tiêu chí đô thị loại IV đúng theo đề án đề ra.

HON 81 TY DONG DAU TU XAY DUNG KET CAU HA TANG THI TRAN DAK TO

Tính từ năm 2016 đến nay, huyện Đăk Tô đã bố trí hơn 81 tỷ đồng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng tại thị trấn. Đến nay, thị trấn đã đạt được 1/5 tiêu chí với 29/39 tiêu chuẩn đạt, tỷ lệ đạt hơn 74%.

Đời sống của nhân dân từng bước được nâng lên, hệ thống hạ tầng kỹ thuật – xã hội được tăng cường đầu tư, bộ mặt đô thị từng bước được chỉnh trang. Đồng thời, huyện đã ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thị trấn Đăk Tô nhằm quản lý và thực hiện đồ án quy hoạch đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Qua đó kiểm soát việc xây dựng mới, cải tạo, chỉnh trang đô thị; quy định cụ thể trách nhiệm quản lý quy hoạch, kiến trúc của các ngành, chính quyền thị trấn.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *