(kontumtv.vn) – Từ năm 2012 đến năm 2017, trên địa bàn tỉnh Kon Tum có gần 540 người có công được hỗ trợ về nhà ở, với tổng  kinh phí 12 tỷ 850 triệu đồng.

HON 930 NGUOI CO CCONG DUOC HO TRO NHA O

Nguồn kinh phí này từ nguồn hỗ trợ theo Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa các cấp, Quỹ Vì người nghèo của tỉnh và từ nguồn hỗ trợ của các doanh nghiệp. Trong năm 2017, toàn tỉnh có hơn 930 hộ người có công được Bộ LĐ-TB&XH phê duyệt hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở từ nguồn kinh phí Đề án hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, UBND tỉnh đã có kế hoạch phân kỳ thực hiện trong 2 năm. Trong đó năm 2017 hỗ trợ  xây mới và sửa chữa hơn 400 căn với tổng kinh phí hơn 15,1 tỷ đồng, năm 2018 hỗ trợ hơn 520 căn nhà với tổng kinh phí hơn 15 tỷ đồng.

Để kịp thời giải quyết việc hỗ trợ nhà ở cho người có công trong khi Trung ương chưa phân bổ kinh phí, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch và tạm ứng kinh phí địa phương để thực hiện Đề án này.

 Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *