(kontumtv.vn) – UBND các huyện, thành phố phải xác định công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em là nhiệm vụ hết sức quan trọng, vì vậy quan tâm bố trí kinh phí để triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động vì trẻ em, tạo điều kiện cho trẻ em phát triển toàn diện. Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Trần Thị Nga tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh.

hop ba

Tại cuộc họp, các đại biểu đã đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu vì trẻ em trong năm 2016. Toàn tỉnh đã giảm 0,5% tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đạt mục tiêu kế hoạch đề ra; có 30.000 lượt trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp can thiệp, trợ giúp kịp thời; tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em chiều cao theo tuổi còn 38,8%. Mục tiêu giáo dục đạt và vượt so với chương trình, kế hoạch, duy trì 100% số xã, phường, thị trấn được công nhận phổ cập tiểu học và trung học cơ sở; 101/102 xã đạt phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi. Về mục tiêu văn hóa, vui chơi giải trí cho trẻ em đã duy trì 87 điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em. Tuy nhiên, các điểm vui chơi thiết bị còn sơ sài; phần lớn các xã vùng sâu, vùng xa chưa có điểm vui chơi, giải trí dành riêng cho trẻ em.

Năm 2017, Ban Chỉ đạo đặt ra mục tiêu giảm 0,5% tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn so với năm 2016; giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi thể nhẹ cân xuống còn 22,7%, thể thấp còi xuống dưới 38,4%; tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin đạt trên 97%. Duy trì 87 điểm vui chơi dành cho trẻ em; nâng tỷ lệ trẻ em tham gia hoạt động tại các điểm vui chơi đạt 70%…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga đề nghị các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền để hạn chế tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; tập trung hoàn thành Chương trình hành động vì trẻ em năm 2017; tăng cường công tác kêu gọi các tổ chức, đơn vị quan tâm hỗ trợ, đầu tư thực hiện chương trình chăm sóc, bảo vệ trẻ em; tiếp tục rà soát, đánh giá lại hiệu quả các xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp trẻ em; các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền để toàn xã hội nhận thức đầy đủ về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, UBND các huyện, thành phố phải xác định công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em là nhiệm vụ hết sức quan trọng, vì vậy quan tâm bố trí kinh phí để triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động vì trẻ em, tạo điều kiện cho trẻ em phát triển toàn diện.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *