(kontumtv.vn) – Sáng 5/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Trần Thị Nga – Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình hành động Vì trẻ em tỉnh đã chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu vì trẻ em trong Chương trình hành động Vì  trẻ em tỉnh Kon Tum 6 tháng đầu năm 2017.

VI TRE EM

Chương trình hành động Vì trẻ em tỉnh Kon Tum có các mục tiêu  trọng tâm như  bảo vệ trẻ em, sức khỏe, dinh dưỡng, nước sạch vệ sinh môi trường; giáo dục, văn hóa, vui chơi giải trí và sự tham gia của trẻ em; xây dựng xã phường phù hợp với trẻ em. Trong 6 tháng đầu năm 2017, thông qua thực hiện các mục tiêu này, các mô hình bảo vệ trẻ em và hệ thống bảo vệ trẻ em được xây dựng và duy trì ngày càng có chất lượng, hiệu quả, công tác truyền thông được tăng cường; nhận thức của gia đình, cộng đồng và xã hội về bảo vệ trẻ em từng bước được nâng lên. Tuy nhiên, sự an toàn của trẻ em, nạn bạo hành, xâm hại tình dục, ngược đãi, tai nạn thương tích, trẻ em vi phạm pháp luật chưa giảm và có chiều hướng gia tăng. Trước thực trạng này, các đại biểu dự họp đã phân tích nguyên nhân và đưa ra những giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả  công tác bảo vệ trẻ em  trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến.

Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình hành động Vì trẻ em tỉnh đề nghị Sở LĐ-TB&XH tiếp tục phối hợp với các địa phương, đơn vị tăng cường vận động sự tham gia của các tổ chức trong và ngoài nước trong việc tham chiếu, thực hiện hiệu quả các mô hình bảo vệ trẻ em và các mục tiêu bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh; các sở, ngành liên quan, các địa phương, đơn vị tiếp tục  đẩy mạnh công tác tuyên truyền và đôn đốc triển khai các hoạt động nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu Chương trình hành động Vì trẻ em.

Thanh Tùng – Văn Hiển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *