(kontumtv.vn) – Nhằm đánh giá kết quả thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT) năm 2021, đề ra phương án, kế hoạch thực hiện chính sách BHXH, BHYT năm 2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh vào sáng 10/3.

Trong năm qua, việc thực hiện tinh giảm biên chế; nhiều doanh nghiệp thu hẹp sản xuất, cắt giảm lao động do dịch Covid-19; cũng như Quyết định 861 ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ khiến người DTTS ở các xã trước đây là khu vực III nay là khu vực I,II không còn được hỗ trợ cấp thẻ BHYT đã ảnh hưởng đến việc phát triển tỷ lệ tham gia BHTN, BHYT trên địa bàn. Theo đó, tỷ lệ bao phủ BHTN so với lực lượng lao động năm 2021 là 11,84%, chỉ đạt hơn 81% chỉ tiêu; tổng số người tham gia BHYT giảm hơn 7.400 người so với năm 2020; tình trạng nợ BHXH, BHYT, BHTN vẫn chưa thể khắc phục… Mặc dù còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tuy nhiên việc triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn trong năm 2021 vẫn đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tổng số người tham gia BHXH trong năm là hơn 52.700 người, tăng gần 6.700 người so với năm 2020; tỷ lệ bao phủ BHXH so với lực lượng lao động là 18,58%, đạt hơn 105% kế hoạch…

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, các đại biểu đã đánh giá lại tình hình, những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT năm 2021. Từ đó, thảo luận, đề ra các giải pháp, thống nhất dự thảo kế hoạch thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh năm 2022; phấn đấu nâng tỷ lệ tham gia BHXH đạt 19,55% lực lượng lao động trong độ tuổi, tỷ lệ tham gia BHTN đạt 11,82% lực lượng lao động trong độ tuổi, tỷ lệ tham gia BHYT đạt gần 91% dân số…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh đề nghị BHXH tỉnh đề ra giải pháp phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2022, trong đó chú ý đạt chỉ tiêu số người tham gia BHYT; giải pháp về khắc phục tình trạng nợ đọng và trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN, tăng cường trách nhiệm trong giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN đảm bảo kịp thời, đúng người, đúng chính sách; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ kỹ thuật trong việc giải quyết các thủ tục, chính sách BHXH, BHYT… Đồng thời, yêu cầu các thành viên trong Ban Chỉ đạo chủ động phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch thực hiện chính sách BHXH, BHYT năm 2022; phối hợp chặt chẽ với BHXH tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia BHXH, BHYT; có giải pháp để các trường hợp bị cắt giảm thẻ BHYT, BHXH theo Quyết định 861 tự nỗ lực phấn đấu tham gia BHXH, BHYT, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước…/.

Đăng Huy – Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *