(kontumtv.vn) – Chiều 22/6, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Kon Tum tổ chức họp đánh giá triển khai công tác 6 tháng đầu năm 2021.

6 tháng đầu năm nay, công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tiếp tục được được đẩy mạnh triển khai trên địa bàn tỉnh. Hầu hết các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đều thực hiện lồng ghép những mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình Quốc gia về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ vào kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Toàn tỉnh có 9/10 huyện, thành phố thành lập Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ; 99/102 xã có Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ. Tích cực truyền thông, phổ biến, giáo dục chính sách pháp luật về bình đẳng giới đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ nữ, công chức, viên chức và phụ nữ trong các gia đình về quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ, giúp giảm thiểu bạo lực gia đình, xóa bỏ dần các quan niệm lạc hậu, trọng nam khinh nữ.

Tại Hội nghị, các thành viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh tập trung thảo luận, cho ý kiến về những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh. Theo đó, cần tiếp tục duy trì, phát huy các mô hình bình đẳng giới hiện nay như mô hình ngăn ngừa, giảm thiểu tác hại bạo lực trên cơ sở giới tại xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà; mô hình Địa chỉ tin cậy – Nhà tạm lánh tại cộng đồng và mô hình thí điểm về dịch vụ tư vấn, hỗ trợ về bình đẳng giới tại xã, phường, thị trấn ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số do Ban Dân tộc tỉnh phụ trách; tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong triển khai công tác bình đẳng giới.

Thu Trang – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *