(kontumtv.vn) – Văn phòng HĐND tỉnh Kon Tum đã tổ chức họp báo thông tin về nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

HDND

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Kon Tum khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ tổ chức vào ngày 1/7/2016 tại Hội trường Trụ sở HĐND tỉnh. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 và báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu HĐND tỉnh Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Kỳ họp cũng sẽ tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh theo luật định, công bố các Nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh về phê chuẩn danh sách thành viên các ban của HĐND tỉnh, thành lập các tổ và chỉ định tổ trưởng, tổ phó các tổ đại biểu HĐND tỉnh Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng thời nghe Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 và xem xét, thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh năm 2016.

Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *