(kontumtv.vn) – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Lại Xuân Lâm –  Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh đã chủ trì buổi họp báo công bố danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Kon Tum khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại 13 đơn vị bầu cử.

QUOC HOI

Theo đó, tỉnh Kon Tum có 10 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV tại 02 đơn vị bầu cử, gồm 07 nam, 03 nữ; DTTS 7 người, thuộc các dân tộc: Ja Rai, Dẻ Triêng và Xê Đăng. Người lớn tuổi nhất 58 tuổi, người trẻ tuổi nhất 30 tuổi. Cử tri sẽ bầu ra 6 đại biểu Quốc hội khóa XIV. 83 người (gồm 43 nam, 40 nữ) ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Kon Tum khóa XI, nhiệm kỳ 2016- 2021 tại 13 đơn vị bầu cử. Trong đó, dân tộc thiểu số là 46 người, thuộc các dân tộc: Dẻ Triêng, Xê Đăng, Ja Rai, Thái, Mường, Ba Na… Người lớn tuổi nhất 57 tuổi, người trẻ tuổi nhất 24 tuổi. Cử tri sẽ bầu ra 50 đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016- 2021.

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Xuân Lâm nhấn mạnh: Thời gian qua, với sự cố gắng của các sở, ngành, các địa phương, các cơ quan báo chí địa phương và trung ương đứng chân trên địa bàn tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền về bầu cử. Trong thời gian tới, các cơ quan báo chí địa phương, Cổng TTĐT tỉnh, Trang TTĐT các sở, ngành và các huyện, thành phố thành lập chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng phát sóng, tăng trang tuyên truyền về công tác bầu cử; dịch nội dung tuyên truyền về cuộc bầu cử ra tiếng đồng bào DTTS tại chỗ, phục vụ hiệu quả cho công tác tuyên truyền; công bố danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016- 2021 rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền cổ động trực quan; đồng thời có sự kiểm tra, giám sát, theo dõi và hướng dẫn về nội dung, hình thức tuyên truyền, kết hợp lồng ghép với các chương trình sinh hoạt cộng đồng, chào cờ đầu tuần, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, lễ hội… Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục kiểm tra, rà soát, đôn đốc thực hiện công tác tuyên truyền trên Cổng TTĐT tỉnh, các trang TTĐT của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố. Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền để ngươì dân hiểu và thực hiện quyền công dân của mình.

                                                                             Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *