(kontumtv.vn) – Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới tỉnh Kon Tum đã phối hợp với UBND huyện Kon Rẫy tổ chức họp báo cáo kết quả thẩm định các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại xã Đăk Ruồng.

DAK RUONG

Qua kiểm tra, thẩm định, các thành viên đều đánh giá cao kết quả đạt được về xây dựng nông thôn mới tại xã Đăk Ruông, huyện Kon Rẫy. Tuy nhiên các tiêu chí về quy hoạch, môi trường và điện chưa đảm bảo quy định…

Ban Chỉ đạo Chương trinhg MTQG Xây dựng nông thôn mới tỉnh yêu cầu UBND xã Đăk Ruồng tiếp tục duy trì các tiêu chí đạt được, nhanh chóng hoàn thiện một số tiêu chí chưa đạt, tập trung huy động mọi nguồn lực để hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới đã đề ra.

CTV Lâm Hiền – Thành Trung

                                                                                 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *